Es llogarà el centre d'esquí Abalı

Es llogarà el centre d'esquí d'Abali
Es llogarà el centre d'esquí Abalı

La Direcció Provincial de Joventut i Esports de Van llogarà el local d'esquí, el telecadira, el telecadira i la cafeteria a les instal·lacions d'esquí de Gevaş Abalı per licitació durant 2886 mesos d'acord amb l'article 45 de la Llei de licitació estatal núm. 4.

DE LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE JOVENTUT I ESPORTS

1- La sala d'esquí, el teleski, el telecadira i la cafeteria de les instal·lacions d'esquí de Gevaş Abalı, el nom, el preu de taxació i la ubicació de les quals s'indiquen a continuació, s'ofereixen amb un mètode de licitació oberta d'acord amb l'article 2886 de la Llei de licitació estatal núm. 45 sobre la data i hora de licitació especificades i llogat per quatre (4) mesos.
2- La licitació es celebrarà el dijous 17.11.2022 a les 10:00 a la sala d'actes de la Direcció Provincial de Joventut i Esports.
3- Els licitadors que ingressin la seva fiança de licitació en efectiu la dipositaran al compte numerat (IBAN TR330001002139882606405001) a la Sucursal Van Ziraat Bank Tusba de la Direcció Provincial de Joventut i Esports.
4- Documentació requerida als licitadors;
a) Còpia del DNI
b) Certificat de bona conducta de la Fiscalia (no més de 3 mesos)
c. Certificat de residència (no més de 3 mesos)
d) Declaració d'adreça per a la notificació, així com telèfon i, si n'hi ha, número de fax i adreça de correu electrònic de contacte.
e) Si es tracta d'una persona física, document que acrediti estar inscrita a la Cambra de Comerç i/o Indústria o a la Cambra de Professió, realitzada dins de l'any de la primera convocatòria de la licitació.
f. En cas de ser persona jurídica, el document que indiqui que la persona jurídica està inscrita en el registre, i la circular d'autorització i el certificat d'autorització obtingut de la Cambra de Comerç i/o Indústria, on estigui inscrita la persona jurídica. d'acord amb la legislació, dins de l'any següent al primer anunci de la licitació.
g) Ha de presentar un Certificat d'Activitat de la Cambra a la qual està adscrit, sobre els treballs objecte de licitació (realització d'Organitzacions d'Esports d'Hivern i explotació d'instal·lacions d'esquí, etc.) durant els últims sis mesos de licitació.
h. Justificant del pagament de la Garantia Provisional.
i. Declara que ha llegit el plec íntegrament i està disposat en conseqüència, juntament amb la petició,
j) Tots els documents exigits en aquest Plec com a condició per participar a la licitació, inclosa la carta d'oferta i la garantia de licitació, es col·loquen en un sobre o paquet. Al sobre o a l'envàs s'anota el nom, cognoms o raó social del licitador, adreça completa de notificació, lloc de treball al qual pertany l'oferta i adreça completa de l'entitat contractant. La part enganxada del sobre o paquet serà signada, segellada o segellada pel licitador i lliurada a l'Administració.
k. Les ofertes de les empreses que no compleixin les condicions anteriors seran rebutjades.
Els licitadors hauran de presentar la seva documentació en un sobre a la Presidència de la Comissió de Licitació fins el dijous 17.11.2022, a les 10:00 hores. Tots els documents seran originals o còpies compulsades.
Informació sobre l'especificació Direcció Provincial de Joventut i Esports Abdurrahman Gazi Mah. Iskele Cad. No:230 Edifici de la Direcció Provincial de Joventut i Esports Tusba/Van.
5- Els participants han d'assistir personalment.
6- La Comissió de Licitacions és lliure de fer la licitació o no, d'acord amb l'article 2886 de la Llei estatal de licitacions núm. 29.
7- No s'admetran sol·licituds que es facin per telègraf o fax i els retards que es puguin produir en el correu.
8-

Nom de la instal·lació Valor estimat Fiança de licitació lloc
Gevaş Abalı Ski Center Sala d'esquí, Teleski, telecadira i lloguer de cafeteria 151.250,00 4.538,00 Van – Estacions d'esquí Gevaş Abalı

Anuncis similars

Sigues el primer a comentar

Yorumlar