TÜRASAŞ per contractar 27 treballadors permanents

TURASAS
TÜRASAŞ

Turquia Rail System Vehicles Industry Inc. Els treballadors permanents seran contractats a través de l'Agència d'Ocupació Turca (İŞKUR) per ser contractats amb un contracte de treball indefinit subjecte a la Llei del Treball núm.

Per obtenir informació detallada sobre l'anunci Feu CLIC

CONDICIONS GENERALS

Ser contractat com a treballador;

1. Delictes contra la seguretat de l'Estat, encara que siguin indults, delictes contra l'ordre constitucional i el funcionament d'aquesta ordre, delictes contra la defensa nacional, delictes contra el secret d'Estat i espionatge, malversació, extorsió, suborn, robatori, frau, falsedat documental, abús de confiança, fallida fraudulenta No ser condemnat per manipulació de la licitació, manipulació de l'actuació de l'actuació, blanqueig dels valors de la propietat derivats del delicte o contraban,

2. No s'admetran les sol·licituds dels que siguin acomiadats del seu lloc de treball o professió i dels que estiguin privats de drets públics d'acord amb la legislació disciplinària corresponent de les institucions i organismes públics,

3. No haver rebut pensió de jubilació, vellesa o invalidesa de cap entitat de seguretat social,

4. Ser major de 18 anys i no més de 30 a la data de la convocatòria,

5. No estar relacionat amb el servei militar (haver fet, suspès o exempt),

6. En els tipus de serveis/professions requerits per les Direccions Regionals de Sakarya i Sivas adscrites a la nostra Direcció General, la contractació es farà a nivell provincial/distrital. En les sol·licituds es tindran en compte les adreces de les persones inscrites en el Sistema de Registre de Població per Adreça.

7. Tenir el nivell educatiu especificat a partir del dia de la publicació de la convocatòria,

8. No seran nomenats els aspirants que no posseeixin la titulació exigida per al seu nomenament com a conseqüència de la plaça i els que hagin fet declaracions falses, enganyoses o falses i s'hagin situat en les seves preferències. Encara que es faci, el procés d'assignació quedarà cancel·lat. No seran nomenats els aspirants que no presentin la documentació requerida en el termini previst, encara que reuneixin les qualificacions i les condicions pròpies dels càrrecs als quals estan destinats,

9. El període de prova dels treballadors a contractar és de 4 mesos, i s'extingirà el contracte de treball dels que resultin sense èxit dins del període de prova sense indemnització, sense esperar el termini de notificació,

10. S'entendrà que els aspirants han acceptat la feina de nit, el treball per torns, no tenen cap malaltia al·lèrgica que els impedeixi el compliment de les seves funcions, i la realització d'altres treballs que l'administració li atorgui d'acord amb el seu títol,

11. Cal acreditar que no hi ha cap problema de salut física, psíquica i espiritual que l'impedeixi l'exercici continuat de la seva funció, i que pot treballar en els llocs de treball definits a la Classe de Treball Pesant i Perillós.

FORMA DE SOL·LICITUD, LLOC I DATA, PROCEDIMENTS DE LLIURAMENT DE DOCUMENTS

1. Els candidats presentaran les seves sol·licituds en línia a través del lloc web de l'Agència d'Ocupació Turca (İŞKUR) entre el 16/01/2023 i el 20/01/2023.

2. Cada candidat només podrà sol·licitar un lloc de treball i una professió de la llista publicada al lloc web d'İŞKUR.

3. Els treballadors a contractar en els tipus de serveis exigits es determinaran per puntuació KPSS i examen oral, sempre que siguin titulats de grau associat.

4. Es procedirà a una recerca d'arxiu dels que tinguin dret a ser nomenats, d'acord amb la "Llei d'Investigació de Seguretat i Investigació d'Arxius" número 7315.

5. Els documents sol·licitats als candidats que tinguin dret a ser nomenats, el lloc de lliurament dels documents i altres qüestions relacionades amb les dates s'anunciaran a turasas.gov.tr.

TURASAS contractarà permanentment

Günceleme: 16/01/2023 11:10

Anuncis similars

Sigues el primer a comentar

Yorumlar